איזה סוג מעשן אתה?

מעשן 10-5 סיגריות ביום?

אתה מעשן קל

יידרשו לך בין 7 ל-10 ימים
להחזרת השליטה

בהזמנה זו תקבל
10 קופסאות של סיגריות צמחיות

מעשן בין 20-10 סיגריות ביום?

אתה מעשן בינוני

יידרשו לך בין 10 ימים ל-3 שבועות  להחזרת השליטה

בהזמנה זו תקבל
15 קופסאות של סיגריות צמחיות

מעשן מעל 20 סיגריות ביום?

אתה מעשן כבד

יידרשו לך בין שבועיים לחודש
להחזרת השליטה

בהזמנה זו תקבל
20 קופסאות של סיגריות צמחיות